GIS

Geografische Informatie Systemen kan voor heel veel dingen worden gebruikt. Veel informatie heeft iets te maken met locatie. Welke gegevens zijn er? Wat is de samenhang? Welke patronen zijn er? Welke gevolgen kan dit hebben?
Ruimtelijke informatie wordt vaak op een kaart weergegeven. Op die manier kun je de gegevens die belangrijk zijn, of samenhang tussen bepaalde verschijnselen, laten zien aan je doelgroep.
GIS wordt ook gebruikt voor opslag van ruimtelijke informatie, voor bijvoorbeeld beheer, planning en onderhoud.

Werkbestand van het Wandelnetwerk Salland.